Hoe zijn wij ontstaan?

2017: Een paar enthousiaste gevoelige dames (waaronder wij natuurlijk!) zagen in dat, we een persoonlijke groei doormaakten.

Waardoor? Door gewoon met elkaar af te spreken.

We deelden ervaringen en daarin vonden we veel (h)erkenning, we konden met elkaar lachen & huilen.

We werden ons bewust, dat we soms vast zitten in een vicieuze cirkel.

Door ervaringen te delen en elkaar tips te geven kunnen we, wanneer we vastlopen er gemakkelijker uit stappen.

 

2018: Wij wilden dit graag met meer mensen delen, omdat wij inzagen dat dit mist in de samenleving.

We zijn een groeps app gestart ,voor mensen die HSP (hoog gevoelig persoon) zijn.

In een sneltreinvaart zijn we gegroeid en hebben we een aantal keer afgesproken.

We zagen de behoefte hierin in, maar ook dat mensen vast liepen, daarom hebben we aan de bel getrokken bij gemeente en provincie.

We kwamen in een officiële molen... Een stichting worden, een missie, een visie, dit officieel maken, een logo ontwerpen, aanvragen van subsidies....

We deden van alles, maar raakten ook langzaam de weg kwijt. Voor subsidies moet je aan eisen voldoen, dus moest er weer het een en ander aangepast worden..... We zaten als stichting in een vicieuze cirkel, waarin we vergaten waarom het ook al weer om ging.

 

Maart 2019: Terug naar de basis. De kracht van eenvoud en onafhankelijk zijn, zodat we kunnen focussen op wat we willen:

Ont-moeten! Verbinden! Bewust worden!