MISSIE

Stichting SenseKracht heeft de wens om elkaar te helpen, en balans te (her)vinden in deze drukke maatschappij.

Bewust worden van je eigen gevoel, jouw wensen staan centraal.

Dit doen we door ontmoetingen te organiseren in de vorm van lezingen, thema avonden, workshops, wandelingen of een kletsavond.

Het vinden van (h)erkenning, het delen van ervaringen en elkaar vooruit helpen is ons doel.

VISIE

De huidige maatschappij vraagt veel van ons, wat tot lichamelijke en/of geestelijke ongemakken kan leiden.

Stichting SenseKracht heeft de visie, om mensen in hun kracht te zetten, door middel van bewustwording en balans vinden.

Wij geven ondersteuning of een setje in de rug door inzichten, tips en ervaringen te delen, met een instap die heel laagdrempelig is.

Ervaringen delen, in eigen omgeving voelt vertrouwd, en er ontstaat verbinding, we helpen elkaar.

De expertise van ondernemers, die zich inzetten voor welzijn van mens en natuur, en de vraag hier naar, wordt dichterbij elkaar gebracht. Wij zetten in op de bewustwording en de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, zodat we als samenleving weer naar elkaar toe groeien.